WSPÓLNOTY I STOWARZYSZENIA
Wspólnota Matki Bożej Łaskawej - Pani Trzepowa


Przewodnicząca: Stangret Barbara

Adres: ul. Sierpecka, 09-402 Płock (Trzepowo), tel. 3673862


Osoby należące do Wspólnoty podjęły zobowiązanie nieustannej modlitwy różańcowej w intencji Parafii. Każda z osób danego dnia miesiąca odmawia jedną cześć Różańca


powrótKoła Różańcowe


Maryjo!
Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie. Kościół i cały świat.
Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia.
Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz l,14).
Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
/Jan Paweł II/
Członkowie Koła zobowiązani są do odmówienia każdego dnia jednej dziesiątki Różańca /Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu/


powrótStowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej


Prezes Koła Parafialnego: Urbaniak Kazimierz
Adres: Nowe Trzepowo, 09-402 Płock, tel. 2613960


powrót


Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom "FILADELFIA"


Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzaleznionym i Ich Rodzinom "Filadelfia" erygował w dniu 24 maja 1995 r. BISKUP PŁOCKI ZYGMUNT KAMIŃSKI.

Prezes Koła Parafialnego: Pawłowska Danuta
Adres: Nowe Trzepowo, 09 - 402 Płock (Trzepowo), tel. 0604942665


powrótSTRONA GŁÓWNA


Strona utworzona dnia 24-07-2001
przy pomocy programu Pajączek 2.1