PATRON PARAFII I KOŚCIOŁA


Patronem parafii i kościoła
w Płocku-Trzepowie jestśw. Aleksy - patron pielgrzymówPochodził ze znakomitej rodziny patrycjuszów rzymskich: Eufemiusza i Agle. Żył w V wieku. Żywot św. Aleksego jest tak niezwykły, że wydaje się być legendą. Zaraz po ślubie przeprowadził ze swoją małżonką długą rozmowę, w której wyjaśnił, że na ślub zgodził się jedynie pod naciskiem rodziców. Wola Boża jest jednak inna. Musi odejść, opuścić Rzym i wieść życie pokutnicze. Udał się do Ziemi Świętej, a stąd do miasta Edessy, gdzie jako żebrak przed jednym z kościołów żył z jałmużny. Budował wszystkich niezwykłą pobożnością. Dzielił się z ubogimi wszystkim, co mu zbywało. Po latach zatęsknił za domem rodzinnym i udał się w drogę powrotną do Rzymu. Pobożni rodzice nie poznali wędrowca, ale przyjęli go do domu w duchu miłosierdzia chrześcijańskiego. W ciasnej celce pod schodami przeżył 17 lat, oddany całkowicie modlitwie i nawiedzaniu miejsc świętych w Rzymie. Według legendy śmierć jego miały zwiastować dzwony wszystkich świątyń Wiecznego Miasta. W jego ręku znaleziono kartkę z opisem jego życia. Wtedy dopiero dowiedziano się, że nierozpoznany przez własnych rodziców przez tyle lat, pędził u nich los żebraka. Według legendy w pogrzebie wziął udział Ojciec święty i cały Rzym.


/Według Ks. W. Zaleski "Święci na każdy dzień"/Wspomnienie: 17 lipca
Odpust w parafii: niedziela po 17 lipcaSTRONA GŁÓWNA


Strona utworzona dnia 23-07-2001
przy pomocy programu Pajączek 2.1