Matko Boga!
  Wstąp w nasze rodzinne domy,
  trzeba nam Twojej obrony -
  Nie patrz na ciężar grzechu, ale spraw
  by w rodzinach nie brakło uśmiechu.

  Wstąp w nasze rodzinne domy,
  wszak bez Twojej obrony -
  zamkną się dotąd rozchylone ręce.

  Wstąp w nasze rodzinne domy,
  nie odmawiaj Swej obrony -
  i spraw, by w rodzinach polskich
  nie zaprzestano wzywać
  Boga jako Ojca,
  by Go uznano za Wolność
  swoich ust i serca.
    Matko Boga!

/ks.Edward Wilk/