SŁOWO TWOJE PANIE, DOTKNĘŁO SERCA MEGO I POKOCHAŁEM CIĘ

św. Augustyn

Z NASZEJ PARAFII POCHODZĄ
Z NASZEJ PARAFII POCHODZILI
"Gdy mam Boga,
Mam wszystko.
Warto wszystko oddać,
Aby Boga zachować".


Z NASZEJ PARAFII POCHODZĄ:


s. Maria Monika
(Banaszczak Mirosława)


Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki)

Urodzona 13.04.1961 r. w Płocku.
Wstąpiła do Zgromadzenia 02.11.1976 r.
Śluby Wieczyste złożyła 11.08.1987 r..
Studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1982-1988.
Podyplomowe studia z zakresu psychologii i psychoterapii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1997-1999.
ks. Paweł Bejger

Kapłan diecezji łomżyńskiej

Urodzony 07.04.1965 r. w Płocku.
Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w latach 1985-1991.
Wyświęcony na kapłana diecezji płockiej 25.05.1991 r. w katedrze płockiej przez bpa Zygmunta Kamińskiego.
Inkardynowany do diecezji łomżyńskiej 25.03.1992 r.
Od 1997 r. - Redaktor Naczelny TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA ŁOMŻYŃSKA - GŁOS KATOLICKI"
Studium Dziennikarskie im. M.M. Kolbego w Toruniu w latch 2000-2002 (specjalizacja: Prasa i Radio)
Od 2002 r. - Dyrektor Programowy Diecezjalnego Radia NADZIEJA w Łomży
ks. Sławomir Sporczyk

Kapłan decezji toruńskiej

Urodzony 07.06.1972 r. w Płocku.
Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu w latach 1995-2002.
Święcenia diakonatu otrzymał z rąk bpa Józefa Szamockiego w Bazylice Kaderalnej w Toruniu 9 czerwca 2001 r.
20 marca 2002 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił pracę magisterską na temat: "Rola wiernych świeckich w świetle dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego".
15 czerwca 2002 r. w Bazylice Katedralnej p.w. Świętych Janów w Toruniu otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE.
W dniu Święceń Kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu.
16 czerwca 2002 r. w kościele parafialnym p.w. św. Aleksego w Płocku odprawił Prymicyjną Ofiarę Mszy Świętej.
"W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w owym dniu odda Pan,
sprawiedliwy Sędzia..."
2 Tm 4,7-8Z NASZEJ PARAFII POCHODZILI:
Ks. Paweł Jarzyński

Kapłan diecezji lubelskiej.

Urodzony w 1900 r. w Kostrogaju.
Ukończył Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku.
Brał udział w wojnie 1920 r.
Proboszcz parafii: Frampol, Biłgoraj, Wojsławice.
Zmarł 02.12.1961 r.Ks. Wacław Zalewski

Kapłan diecezji lubelskiej.

Urodzony 23.07.1900 r. w Kostrogaju.
Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1929.
Wikariusz parafii Mełgiew (dekanat Świdnik) i prefekt szkoły.
Aresztowany 09 maja 1941 r. i uwięziony na Zamku w Lublinie.
Zmarł 30 maja 1941 r. wskutek zadanych podczas badań tortur lub został rozstrzelany na Zamku Lubelskim.

STRONA GŁÓWNA


Strona utworzona dnia 23-07-2001
przy pomocy programu Pajączek 2.1